Privatlivspolitik

Hos Lauridsens Møbler prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende privatlivspolitik fastlægger retningslinjerne for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som vi modtager fra dig.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dataansvarlig for dine oplysninger er
Lauridsens Møbler ApS
Bredgade 67, 6830 Nørre Nebel
Tlf: 75288477
Mail: [email protected]

Indsamling af personoplysninger

Når du anvender vores hjemmeside, fx ved brug af kontaktformular eller tilmelding til nyhedsbrev eller konkurrencer, indsamler vi personoplysninger om dig. Personoplysninger vedrører alle de informationer, der kan bruges til at beskrive din identitet, fx navn, telefonnummer, adresse eller e-mail.

Anvendelse af personoplysninger

Dine personoplysninger kan blive indsamlet og anvendt til følgende formål:

  • Tilmelding til nyhedsbrev
  • Administration af brugerkonto / profil
  • Deltagelse i konkurrencer eller andre events
  • Fremsendelse af andet markedsføringsmateriale, herunder invitationer til events og tildeling af værdikoder
  • Statistik
  • Øvrige markedsføringstiltag
  • Salg og levering af produkter
  • Returnering af varer og reklamationer
  • Regnskab og opfyldelse af kravene i bogføringsloven

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig eller din virksomhed uden, at du afgiver dit samtykke først.

Videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Oplysninger til brug for vareleverance videregives dog til det af anvendte fragtfirma og leverandører.
Det kan endvidere under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.
I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til Lauridsens Møblers samarbejdspartnere, som leverer ydelser på Lauridsens Møblers vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Lauridsens Møblers vegne og i overensstemmelse med Lauridsens Møblers instruks.

Overførsel til tredjelande

Dine personoplysninger kan blive overført til lande uden for EU (såkaldte tredjelande), da Lauridsens Møbler benytter sig af serviceydelser fra Google og Microsoft. Dine personoplysninger overføres udelukkende til tredjelande, som EU-Kommissionen har godkendt som ”sikkert” og i det omfang at overførslen er underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 3. Oplysningerne kan dog fortsat behandles og opbevares i anonymiseret form.
Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom, mens personoplysninger tilknyttet abonnement på vores nyhedsbrev altid kan slettes nederst i nyhedsbrevene.

Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her: cookiepolitik

Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på [email protected]

Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på [email protected]

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 14 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Privatlivspolitikken er senest opdateret d. 02/07-2024